นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  ไปเพลที่วัดศรีห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

     

Read more

Statistics

All today visits 157
All yesterday visits 734
All last week visits 5068
All last month visits 18684
All last year visits74254
Today visits 4
All visits 5099