นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  ไปเพลที่วัดศรีห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

     

Read more

Statistics

All today visits 145
All yesterday visits 379
All last week visits 2452
All last month visits 9872
All last year visits44567
Today visits 7
All visits 4195