นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  ไปเพลที่วัดศรีห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

     

Read more

Statistics

All today visits 15
All yesterday visits 606
All last week visits 2946
All last month visits 14474
All last year visits194594
Today visits 0
All visits 7421