นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  ไปเพลที่วัดศรีห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

     

Read more

Statistics

All today visits 373
All yesterday visits 813
All last week visits 5384
All last month visits 23268
All last year visits172791
Today visits 47
All visits 6857